Disclaimer

Nagtegaal & Monsieurs besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Nagtegaal & Monsieurs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden, problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. 
Nagtegaal & Monsieurs is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.