Consultancy

  • Hoe veilig is uw omgeving, onderneming of organisatie?
  • Wie beoordeelt de efficiëntie en de kwaliteit van de reeds genomen organisatorische-, bouwkundige- en elektronische maatregelen?
  • Op welke wijze worden de te nemen maatregelen geïmplementeerd en door wie?

De beveiliging vormt een belangrijke factor in de borging van de bedrijfscontinuïteit van een onderneming of organisatie. Het is daarom van groot belang dat de risico's van een onderneming duidelijk in kaart worden gebracht. De gegevens van een dergelijke inventarisatie kunnen dienen als basis voor onder andere (security) beleidsplannen, beveiligingsplannen, interne protocollen, reglementen en gedragscodes. 

Nagtegaal & Monsieurs biedt u graag de helpende hand en adviseert u deskundig op de verschillende gebieden van security en safety. Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact op met ons.

Advies m.b.t. implementatie van beveiligingsmiddelen

Nagtegaal & Monsieurs adviseert u vakkundig bij de uiteindelijke implementatie van elektronische- en/of bouwkundige maatregelen. Hierbij zal te allen tijde de afweging worden gemaakt welke leverancier het benodigde product tegen de beste voorwaarden kan leveren, waardoor het belang van onze opdrachtgever optimaal wordt gediend. De consultants van Nagtegaal & Monsieurs zijn zonder uitzondering op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in beveiligingstechniek.

Indien u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met ons. Wij zullen u graag vrijblijvend van nadere informatie voorzien omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

De mens is uw sterkste en zwakste schakel

Goed personeel is een waardevol goed! Veel ondernemers zien hun medewerkers dan ook als de sterkste schakel in hun keten. 

Processen en systemen zijn in hun werking en rendement echter sterk afhankelijk van de personen die ermee omgaan. Het proces van bewustwording op het gebied van veiligheid onder medewerkers is derhalve van essentieel belang. De meest geavanceerde technieken en systemen werken pas wanneer ze juist worden bediend en gebruikt.

Reglementen en protocollen zijn pas effectief wanneer deze consequent worden opgevolgd door de medewerkers van uw onderneming. Daarvoor moeten de medewerkers zich bewust zijn van de risico’s en de gevolgen van negatieve beïnvloeding van de bedrijfsprocessen.

De trainers van Nagtegaal & Monsieurs kunnen u behulpzaam zijn bij de training van uw medewerkers op het gebied van bewustwording in veiligheid en beveiliging.

Indien u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met het kantoor van Nagtegaal & Monsieurs. Wij zullen u graag vrijblijvend van nadere informatie voorzien omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

IT security consultancy

Door de voortdurende ontwikkeling zijn haast alle systemen gedigitaliseerd. Vitale gegevens van bedrijven worden opgeslagen op servers en andere gegevensdragers. De continuïteit van de bedrijfsvoering wordt voor een groot deel bepaald door de toegankelijkheid en werking van die systemen. 

Het is daarom van groot belang dat uw organisatie is beveiligd tegen onbevoegde beïnvloeding van betreffende systemen.

Bureau Nagtegaal & Monsieurs beschikt over ervaren specialisten in digitale recherche- en consultancy die u kunnen helpen bij het beveiligen van uw systemen. Na een grondige inventarisatie van de systemen en protocollen, zorgen zij ervoor dat de beveiliging op het gewenste niveau wordt gebracht en dat sluitende gebruikersreglementen en protocollen worden opgesteld.

Een zogenaamde “penetratietest” van het systeem kan deel uitmaken van de risico inventarisatie.

Indien u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met het kantoor van Nagtegaal & Monsieurs. Wij zullen u graag vrijblijvend van nadere informatie voorzien omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Opstellen documenten

De consultants van Nagtegaal & Monsieurs hebben aangetoond zeer waardevol te zijn bij het produceren van beveiligingsplannen, security beleidsplannen, bewakingsplannen, interne reglementen/protocollen (bijvoorbeeld internetgebruik/telefoongebruik/cameragebruik), gedragscodes, et cetera. Zij zijn graag bereid u bij te staan bij het opstellen van dergelijke documenten t.b.v. uw organisatie of onderneming.

Indien u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met het kantoor van Nagtegaal & Monsieurs. Wij zullen u graag vrijblijvend van nadere informatie voorzien omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Quick scan of complete audit

Een inventarisatie kan uiteenlopen van een snelle beoordeling (quick scan) tot een diepgaand veiligheidsonderzoek (security audit) waarin de bouwkundige- elektronische- en organisatorische maatregelen nauwkeurig worden geïnventariseerd en beoordeeld op effectiviteit.

De security consultants van Nagtegaal & Monsieurs zijn u graag van dienst bij de inventarisatie van de reeds aanwezige beveiligingsmaatregelen en kunnen u deskundig adviseren met betrekking tot de implementatie van maatregelen, middelen en protocollen.

Indien u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met het kantoor van Nagtegaal & Monsieurs. Wij zullen u graag vrijblijvend van nadere informatie voorzien omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Risicomanagement

Onder risicomanagement wordt verstaan het systematisch inschatten en aandacht geven aan onaanvaardbare risicokansen op ieder gebied en niveau in een organisatie.

Door het nemen van doeltreffende en economisch verantwoorde maatregelen wordt vervolgens getracht deze risico's tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Indien u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met het kantoor van Nagtegaal & Monsieurs. Wij zullen u graag vrijblijvend van nadere informatie voorzien omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Safety consultancy

Safety Consultancy richt zich met name op het bijstellen en opstellen van bedrijfsnood- plannen op basis van de actuele gestelde regelgeving. Hierbij wordt bovendien gekeken hoe het onderhoud van de BHV-organisatie kan worden gewaarborgd.

Het opstellen van onder andere safety beleidsplannen, BHV-plannen, ontruimingsplannen en calamiteitenplannen behoren tot diensten die Bureau Nagtegaal & Monsieurs u kan bieden. 

Indien u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met het kantoor van Nagtegaal & Monsieurs. Wij zullen u graag vrijblijvend van nadere informatie voorzien omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.